نتیجه بازی دورتموند و فرانکفورت ۲۰۲۰/۲

نتیجه بازی دورتموند و فرانکفورت ۲۰۲۰/۲ گل اول دورتموند به فرانکفورت توسط پیشچک در دقیقه ۳۳ دورتموند ۱ – فرانکفورت ۰ گل دوم دورتموند به فرانکفورت توسط سانچو در دقیقه ۴۹ دورتموند ۲ – فرانکفورت ۰ گل سوم دورتموند به…

Read More